Accés a la biblioteca Digital Mundial de la UNESCO

La Pilar ens fa arribar aquesta informació: 

La UNESCO ha obert l'accés a la Biblioteca Digital Mundial. Així que no deixeu d'aprofitar aquesta oportunitat per accedir als milions d'arxius, llibres, articles, etc, que ofereixen. 
Fent clic a la part subratllada o damunt del logo hi tindreu accés. Comentaris